Vivim en un moment històric on ens trobem amb grans contradiccions i, en realitat, encara que això semble una cosa moderna, a través de la història aquestes circumstàncies s’han anat donant. La gran diferència amb el nostre temps present és el desenvolupament tecnològic, i una de les seves conseqüències és la facilitat d’accés a la informació, tant en quantitat com en temps.

Durant la història de la humanitat ha hagut catàstrofes, conflictes, desastres naturals, avanços prodigiosos, injustícies, malalties, fluxos migratoris, emergències, etc. Bé és cert que, ara mateix, amb un planeta molt més poblat que en l’antiguitat els mateixos fenòmens tenen una major magnitud, o almenys afecten a més persones. Però a banda d’aquest petit canvi, en essència, ens trobem igual. Com defensa el rei Salomó en una de les seves cites “no hi ha res nou sota el sol”.

I això ens porta a la pregunta: si no hi ha res nou, per què sembla que estem envoltats d’un excés de males notícies, catàstrofes i fets inaudits? I ací és on sí que hi ha un canvi important: l’accés a la informació i la velocitat a la qual ens arriba. La tecnologia ha permès interconnectar-nos amb els racons més recòndits del planeta i informar-nos (no sols amb text, sinó també amb imatge i àudio) de qualsevol circumstància que estigue succeint i sigue susceptible de ser comptada; si a això ajuntem la política de l’exageració i de seleccionar les notícies més escabroses per part dels mitjans de comunicació, el nostre entorn informatiu està carregat de sofriment, tragèdies… un entorn que, si es manté durant molt de temps, ens porta irremeiablement a la desesperança i a la tristesa.

Vivim un moment de “infoxicació” que, encara que no és una paraula oficial, recull molt bé una realitat que ens afecta negativament.

L’afany per estar informat constantment augmenta el nostre nivell d’ansietat, repercutint negativament en la nostra salut no sols mental, sinó física. Davant aquest al·luvió de notícies, des d’ALCER Castalia us recomanem uns senzills consells:

  • Informar-te és important i bo, però has de seleccionar els temes que realment t’interessen i no et deixes portar per titulars sensacionalistes.
  • Raciona el temps que li dediques a informar-te, hi ha moltes coses molt interessants que fer i a les quals dedicar el temps, informar-te és una d’elles, però no és la principal.
  • Vigila les fonts d’informació, existeixen moltes notícies sense contrastar que busquen cridar l’atenció independentment de la seva veracitat.
  • Contrasta la informació amb diversos mitjans i dirigeix-te a fonts d’autoritat.

Al col·lectiu renal pot donar-se la tendència a “infoxicar-se” sobre informació relacionada amb la malaltia, els avanços en medicació i tractaments, els trasplantaments…

Consultar amb els professionals de referència, com és el personal d’infermeria, de medicina, les associacions com ALCER, que estan al costat de les persones amb aquesta malaltia és una manera responsable de gestionar tota la informació a la qual tenim accés.