Missió, visió i valors

ALCER Castalia, associació DECLARADA D’UTILITAT PÚBLICA, lluita per millorar la qualitat de vida de les persones amb malaltia renal i els seus familiars, millorar la seua adaptació a la malaltia i als tractaments, previndre i visibilitzar la insuficiència renal crònica i sensibilitzar a la societat sobre la importància de la donació d’òrgans.

L’actuació de ALCER Castalia, com a entitat formada principalment per persones amb malaltia renal, es concreta, d’una banda, en la prestació de serveis, per un altre, en la divulgació de la malaltia i la sensibilització de la societat i, per un altre, en la reivindicació dels drets de les persones afectades.

Respecte a la sensibilització de la societat, assenyalar que ALCER Castalia lidera i assumeix, actualment, a causa de la seua antiguitat, organització i experiència acumulada, les campanyes de donació d’òrgans a la província de Castelló, traduint-se aquestes en la consecució d’un major nombre de carnets de donant d’òrgans, que va augmentant any rere any.

Les actuacions de ALCER Castalia es resumeixen en cinc ítems bàsics que es ramifiquen per a dur a terme activitats de diversa índole que creguen valors de cooperació i solidaritat entre la població:

– Prevenció de la salut
– Promoció de l’alimentació saludable
– Promoció de l’activitat física
– Investigació
– Apoderament per a la gestió emocional
– Donació/Solidaritat

Entre les activitats que oferim als nostres associats comptem amb un servei de psicologia, un servei de dietètica i nutrició i un servei d’assessorament social i legal.

Creiem en el foment de la inserció laboral i també en l’espai d’oci per als nostres associats, per la qual cosa oferim tots dos serveis, gestionant aquells tràmits necessaris per a l’obtenció d’una plaça de diàlisi en un centre específic o la informació de drets laborals sota la concessió de discapacitat o invalidesa.

Gràcies a la col·laboració multidisciplinària la coordinació d’activitats i tallers que donen resposta a les necessitats dels socis o dels seus familiars cada vegada és major i de major efectivitat.