LA DONACIÓ

L’acte de donar.

La decisió que prenem en vida per a que es porte a terme una vegada estem en un altre pla. L’última decisió.

La Llei de Trasplantaments, oficialment Llei sobre l’extracció i trasplantament d’òrgans, és una llei espanyola aprovada per les Corts Generals que va entrar en vigor el 26 de novembre de 1979. La llei consisteix en set articles, dues disposicions addicionals i una derogatòria, estableix el sistema espanyol de donació i trasplantament d’òrgans.

Segons la Llei de Trasplantaments en Espanya tots som considerats donants, si en vida no hem expressat el contrari. Però, aquesta expressió pot ser formulada de diferents maneres, el que obliga a fer que es pregunte als familiars sobre la voluntat del mort respecte a la donació.

Per això, des de les institucions i les associacions de pacients dedicades a la promoció, informació i sensibilització de la donació d’òrgans i teixits, recalquem en la importància de compartir el desig de ser donant amb la nostra família, amb aquelles persones que seran la nostra veu, per a que arribat el moment es respecte la nostra voluntat.

Comunicar-se, parlar del tema. Expressar el teu desig.

La rellevància de la decisió no pot ser presa com un capritx, un antull o una decisió presa sense informació contrastada.

Tota persona que desitge ser donant ha d’informar-se sobre el tema i reflexionar la idea una vegada ha obtingut tota la informació. És per això que:

– Cal informar-se sobre que significa ser donant.

– Cal saber quins òrgans i/o teixits es poden donar.

– És aconsellable consultar la decisió amb la família perquè formen part del procés.

QUÈ SIGNIFICA SER DONANT

Significa ser una persona amb valors bonics, amb valors d’ajuda i solidaritat cap als altres, però també una persona valenta per a fer-se preguntes, per a respondre-les, encara que no siguen agradables, per a regalar sense demanar res a canvi. En definitiva, per a passar a formar part d’un grup de ciutadans exemplars amb uns valors que milloren la nostra societat i la fan molt més esperançadora.

Significa ser exemple per als teus, per a iniciar o continuar, la cadena. Per a perpetuar eixos valors entre els descendents, els coneguts i amics. En ser inspiració per a totes aquestes persones.

Significa regalar vida. Regalar el que a eixa persona se li està acabant. Regalar temps, aventures, experiències, abraçades i petons, decepcions i tristesa, en definitiva , una vida plena de moments.

Significa que una part de tu seguirà vivint. Que una part de tu viurà eixos moments en un altre cos i amb això, que els teus familiars realitzen el seu dol amb més significat, amb més esperança, amb més sentit.

Significa regalar anònimament. Mai coneixeran qui els va regalar vida. Els familiars mai sabran a qui anirà destinada eixa part teua. I això s’ha de prendre com un plus de motivació, de confirmació de la de decisió, de despreniment, de bondat.

La donació ha de ser:

– Altruista

– Gratuïta

– Anònima

– Voluntària

QUINS ÒRGANS I TEIXITS ES PODEN DONAR

Els òrgans que es poden donar són el renyons, el fetge, el cor, el pàncrees, l’estómac, els intestins i els pulmons.

Pel que fa als teixits es poden donar els ossos, còrnies, pell o les vàlvules cardíaques.

S’ha de tenir en compte que, donant els ronyons, per exemple podem salvar 2 vides, ja que una persona pot viure amb ronyó sols.Degut a l’escassetat d’òrgans per a trasplantament, s’intenta obtindre el màxim aprofitament de cada donació. El més habitual és que la donació siga completa, però si alguna persona no desitja donar algun òrgan o teixit, és necessari deixar-lo clar en vida als familiars, ja que seran ells els encarregats d’expressar aquesta voluntat a l’equip mèdic. També es pot deixar per escrit en el Document d’últimes voluntats de cada persona.

CONSULTAR LA DECISIÓ AMB LA FAMÍLIA

S’ha comentat amb anterioritat, però insistim en aquest punt: és molt important que la família, i persones del nostre voltant, sàpiguen el desig de donar de la persona morta i, per descomptat, que respecten aquesta decisió.

Normalitzar l’acció de donar, parlar-lo, educar als menuts de la casa en el valor de la solidaritat, etc. Ajudarà al fet que els familiars entenguen la importància de respectar aquesta voluntat.

A més, si la persona que desitja ser donant es sent secundada pels seus familiars, compresa i veu que ells volen formar de la seua decisió, farà que aquesta voluntat siga vista com un acte d’amor. Inclòs, com un acte “heroic” per ella mateixa i la resta de la família.

INFORMAT, COMUNICA LA TEUA VOLUNTAT, FES-TE DONANT.REGALA EMOCIONS, REGALA VIDA.