Herències i Llegats

ALCER Castalia té com a missió millorar la qualitat de vida del malalt renal crònic en tots els seus aspectes, fomentant la prevenció i investigació de la malaltia renal crònica, així com la sensibilització sobre la donació d’òrgans per a trasplantament. Per a dur a terme aquestes finalitats, que implica el desenvolupament de projectes de gran envergadura per part d’un equip de professionals especialitzats, l’associació necessita recursos. Amb la teua herència, o amb una part de la teua herència (llegat), podrem ajudar moltes persones malaltes i a les seues famílies cuidadores i, a més, donar suport a la investigació que treballa per a aconseguir millorar la qualitat de vida dels pacients renals.

Deixar una herència o llegat a favor de ALCER Castalia és un acte de gran generositat, que permet mantindre viu el teu compromís en la lluita contra les malalties del renyó i millorar la vida de les futures generacions.

Si desitges més informació, contacta amb els nostres serveis jurídics en alcer@alcercastalia.org o en el 964 228 363.

Què és una herència?

L’herència és el conjunt de béns, drets i obligacions que per la defunció d’una persona es transmet a els/as successors/as i que, amb caràcter general la llei divideix en tres parts: (encara que s’ha de tindre en compte que els drets forals de les diferents Comunitats Autònomes contenen excepcions a aquesta norma).

Què és un llegat?

El llegat és l’acte a través del qual una persona, en el seu testament, decideix assignar una part molt concreta dels seus béns (immobles, cotxes, obres d’art, joies, etc.) o drets (prestacions, cobrament de deutes, percentatge patrimonial, etc.) a una altra persona física o jurídica determinada, no podent perjudicar en cap cas la legítima dels hereus forçosos. Els llegats han d’atorgar-se, obligatòriament, mitjançant testament, indicant-ho en el mateix de forma expressa.

La teua empresa pot ser solidària

Ajuda’ns en la lluita contra la malaltia renal. Totes les donacions tindran dret a deduir de la quota íntegra, de l’Impost de societats, el 35% de la base de deducció.