mejor precio cialis levitra generico farmacias del ahorro viagra compra libre cenforce que es cialis generico lilly efectos secundarios de cialis generico comprar viagra express comprar viagra espana paypal

Estatuts

FINALITATS ESTATUTÀRIES

  1. L’assistència i informació als malalts renals en els seus aspectes mèdics i socials, especialment pel que concerneix el foment i promoció d’aqueixa assistència per facultatius i personal sanitari i especialitzat.
  2. El foment de la investigació dels problemes que plantegen les malalties renals en els seus aspectes mèdic-assistencials i soci-econòmics, així com la prevenció d’aquestes.
  3. La divulgació sanitària popular per a donar a conéixer l’existència d’aquestes malalties i les seues possibles solucions terapèutiques, així com els seus múltiples aspectes socials i jurídics.
  4. La creació de centres especialitzats en el tractament d’aquests malalts, així com les estructures i institucions necessàries per a això.
  5. El finançament total o parcial del referit en el paràgraf anterior.
  6. La col·laboració amb totes aquelles persones o entitats públiques o privades, l’activitat de les quals puga conduir a la consecució de les finalitats de l’associació.
  7. Promoure la realització d’activitats de formació contínua i ocupacional, encaminades a la inserció laboral de col·lectius desfavorits, especialment de discapacitats, joves, dones i majors de 45 anys.

 
EsCronicos

Descarregar estatuts ALCER CASTALIA