Envelliment Saludable

 

Segons l’OMS, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia són totes aquelles accions, procediments i intervencions integrals, orientades al fet que la població, com a individus i com a famílies, milloren les seues condicions per a viure i gaudir d’una vida saludable.

Les malalties cròniques, cada dia més presents en les nostres vides diàries, estan causant estralls en la nostra societat. Una societat cada vegada més conscienciada de la importància de la prevenció però que encara li falta molt en educació i motivació perquè les xifres es reduïsquen i les malalties cròniques deixen de ser les principals preocupacions dels governs actuals.

Si a això li afegim que estem vivint en una societat amb uns índexs elevats d’envelliment per l’augment de l’esperança de vida, ens trobem amb una població envellida i malalta a la qual cal proporcionar-li eines perquè el seu benestar siga el més òptim possible.

Construir programes vius, dinàmics i participatius no solament és necessari, sinó possible. Les eines que es descriuran en aquest projecte són útils per a promoure la salut en una població amb característiques psicosocials, econòmiques i sanitàries, com són les persones majors, molt específiques i sovint allunyada de la bona cura i autocontrol, però interessada a aprendre i cultivar la idea. Fa falta demostrar que amb aquest enfocament s’aconsegueixen majors i millors resultats, donant lloc al fet que l’elecció més sana siga la més fàcil.

Aquest programa està pensat des de la idea de sumar esforços a l’objectiu de la “Estratègia quatre per quatre” de l’ONU, que espera reduir en 2025 un 25% la mortalitat prematura per les quatre principals malalties no transmissibles:

  1. Malalties cardiovasculars
  2. Càncer
  3. Diabetis
  4. Malalties respiratòries cròniques

Aquesta estratègia aborda quatre factors de risc com són: l’alimentació no saludable, la inactivitat física, el consum d’alcohol i el consum de tabac.

ALCER CASTALIA i aquest programa en concret s’encarregaran de sumar en els quatre camps de prevenció, però es posarà l’accent en els dos primers, és a dir, a promoure l’alimentació saludable i evitar el sedentarisme promovent l’activitat física.

A més, com ja hem dit, ens centrarem en una franja d’edat concreta, vulnerable a patir aquesta cronicitat o que ja la porta arrossegant temps. Pel que no podem deixar els dos conceptes, promoció i prevenció, de costat sinó formar amb ells un conjunt de mesures que ens ajuden a aconseguir els nostres objectius.

L’entitat està bolcada en aquest projecte per raons òbvies. L’augment de les malalties cròniques és una realitat i ens preocupa que aquest augment aconseguisca xifres mai vistes fins ara. Incidir en la prevenció és fonamental i una tasca que hem arrelat en tots els que formen l’associació perquè aquest panorama millore i el futur de la nostra societat no siga una societat malalta sinó una societat sana i saludable.

Són moltes les persones en edat avançada que entren en diàlisi i veuen els seus últims anys de vida “enganxats” a una màquina tres vegades per setmana. Dies en què podrien gaudir de la família, de la seua jubilació… són molts els que ens repeteixen la frase “no sabia que la tensió alta em poguera portar ací” o “si m’haguera cuidat abans”, per totes aquestes persones ALCER CASTALIA vol donar continuïtat a aquest projecte, perquè cada any les xifres de majors amb malaltia renal crònica en diàlisi siguen menors que l’anterior, que el autocuidado prevalga i que la cura de la salut siga un concepte assumit per la nostra societat.

El projecte” Envelliment Saludable” va ser pensat en aquest sentit i per això ALCER CASTALIA aposta per ell.

 

[vídeo width=”640″ height=”352″ mp4=”https://alcercastalia.org/wp-content/uploads/2018/03/vid-20171123-wa0004.mp4″][/vídeo]