Ruta Solidària ALCER Castalia

 

 

 

Segons l’OMS, la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia són totes aquelles accions, procediments i intervencions integrals, orientades al fet que la població, com a individus i com a famílies, milloren les seues condicions per a viure i gaudir d’una vida saludable.

Les malalties cròniques, cada dia més presents en les nostres vides diàries, estan causant estralls en la nostra societat. Una societat cada vegada més conscienciada de la importància de la prevenció però que encara li falta molt en educació i motivació perquè les xifres es reduïsquen i les malalties cròniques deixen de ser les principals preocupacions dels governs actuals.

Si a això li afegim que estem vivint en una societat amb uns índexs elevats d’envelliment per l’augment de l’esperança de vida, ens trobem amb una població envellida i malalta a la qual cal proporcionar-li eines perquè el seu benestar siga el més òptim possible.

Construir programes vius, dinàmics i participatius no solament és necessari, sinó possible.

Aquest programa està pensat des de la idea de sumar esforços a l’objectiu de la “Estratègia quatre per quatre” de l’ONU, que espera reduir en 2025 un 25% la mortalitat prematura per les quatre principals malalties no transmissibles:

  1. Malalties cardiovasculars
  2. Càncer
  3. Diabetis
  4. Malalties respiratòries cròniques

Les patologies cròniques provoquen importants efectes adversos en la qualitat de vida de les persones afectades i tenen repercussions econòmiques importants sobre les famílies i la societat en general. Per això és necessari reorientar el sistema i model sanitari a la cronicitat en termes de qualitat, eficiència, resultats en salut i sostenibilitat, però també donant pas a una comunicació fluida amb les associacions de pacients, i els seus professionals especialitzats en atenció psicosocial. que poden dur a terme una gran labor de suport al sistema creant una unificació de criteris comuns, recollint dades, informació i anàlisi, i avaluant resultats conjuntament per a identificar les necessitats de la població.

Considerem que aquest projecte és un d’aqueixos suports creadors d’espais itinerants -PUNT DE SALUT i PUNT D’INFORMACIÓ- on es pot parlar per i per a la salut. Espai on es parla de la MALALTIA RENAL CRÒNICA, però també de malalties no transmissibles com la diabetis o les malalties cardiovasculars, amb una visió informativa, però, sobretot, preventiva.

Cal tindre en consideració que la diabetis i la hipertensió arterial, nivells que es mesuren en el nostre espai, són les causes principals de l’ERC però també estan associades a patologies com l’obesitat i/o a una morbimortadlidad cardiovascular, és a dir, a una major probabilitat de patir un infart de miocardi, mort sobtada, hemorràgia o isquemia cerebral.

L’ERC (Malaltia Renal Crònica) és un important problema de salut pública. Segons els resultats de l’estudi EPIRCE (Epidemiologia de la Insuficiència Renal Crònica a Espanya), dissenyat per a conéixer la prevalença de l’ERC al nostre país, promogut per la Societat Espanyola de Nefrología (SEN) i amb el suport del Ministeri de Sanitat i Consum, el 9,24% de la població adulta espanyola pateix algun grau d’ERC.

Hem de tindre en compte que en els primers estadis de la malaltia els símptomes estan ocults i les persones no saben que la pateixen ja que és asintomática en aquest període.

Realitzar una labor de prevenció amb un espai com en el qual en aquest projecte presentarem i amb les característiques tan treballades d’aquest, és un suport, un sumar esforços, perquè la prevalença de malalties cròniques disminuïsca i que, com hem dit, la “Estratègia quatre per quatre” puga aconseguir-se en els terminis previstos.

Convertir la nostra societat en una societat sana i saludable és labor de tots, en cas contrari, anem evocats a una societat malalta i amb uns hàbits de salut tòxics per a tots els membres d’aquesta.

ALCER CASTALIA per tot l’exposat creu en aquest projecte i sent que és de vital importància dur-lo a terme dins de la província de Castelló, arribant a les poblacions de l’interior que no tenen l’accés a la sanitat i a la informació sanitària tan fàcil com les poblacions amb major població.

ALCER CASTALIA vol reduir l’increment de malalties cròniques a la nostra província, que l’entrada de persones amb malaltia renal disminuïsca i que la població en general siga cada vegada més conscient de la importància que té la salut de “ara”, per a la qualitat de vida del seu “futur”.

 

Objectius del programa

  • Conscienciar en salut preventiva a les persones que visiten els nostres PUNTS
  • Visibilitzar la Malaltia Renal Crònica
  • Donar informació sobre patologies causants, o derivades, de l’ERC
  • Normalitzar, cara a la societat, la prevenció i el concepte de salut
  • Promocionar i sensibilitzar sobre la donació
  • Divulgar les accions de l’associació

La metodologia utilitzada depén del lloc on es requerisca la nostra presència ja que podem oferir una taula informativa – PUNT D’INFORMACIÓ – , una taula saludable – PUNT DE SALUT – on es realitzaran proves preventives de tensió i glucosa, i/o xarrades nutricionals on a part de donar una informació nutricional bàsica que servisca perquè les persones assistents reflexionen sobre els seus hàbits alimentaris, realitzem una introducció amb un testimoniatge, sent aquest el més efectiu perquè les persones siguen conscients del poc que costa cuidar-se però també del poc, i ràpid, que els mals hàbits poden perjudicar la salut.

Enguany 2017 hem realitzat xarrades en poblacions com Castelló, Atzeneta del Maestrat, Borriana, Castellfort.. i hem participat en diverses activitats per tota la província que ens han portat a atendre a més de 1000 persones en la totalitat de les mateixes a Nules, Borriana, Alquerias, Aiòder, Betxí, Benicassim, la Vall d’Alba…