Símptomes

El símptomes que ens alertaran de la malaltia són:
  • Important augment o disminució del nombre de vegades que s’orina, necessitat d’orinar a la nit, falta d’apetit, cansament, nàusees i vòmits, maldecaps, inflors (sobretot en parpelles i cames), insomni, dificultat en respirar.
  • Amb el pas del temps poden aparéixer altres manifestacions (picors, coïssor plantar, inquietud de cames, dolor d’ossos, color de la pell groguenc, malament alé, interés sexual disminuït…)
Com es mesura el funcionament dels renyons?

Les malalties del renyó, en general, es coneixen com *nefropaias. Tenen una evolució variable: La labor de neteja dels renyons es determina mesurant com estan en sang els valors de les substàncies que han d’eliminar-se per l’orina. Fonamentalment l’alts que estan els nivells en sang d’urea i creatinina respecte a les xifres normals, ens dona una idea de la importància de la fallada renal.

Què és el filtrat o *aclaramiento renal?

Encara que els valors en sang donen una idea de la situació, el més exacte per a mesurar el grau de funció renal és comparar el que s’elimina realment enfront del que s’hauria d’eliminar. Per a això es recull l’orina de 24 hores i es mesura la creatinina eliminada en aqueixa quantitat de líquid. La creatinina es mesura també en la sang i amb les dues mesures es calcula el nivell de filtrat o *aclaramiento renal.

Quins altres valors es mesuren habitualment?

Els nivells de potassi, bicarbonat, calci, fòsfor i glòbuls rojos són determinacions habituals en els controls periòdics en la consulta de nefrologia. Els valors que es trobe en sang indiquen com evoluciona la funció del renyó, com actuen les medicines i les dietes que s’hagen indicat.