Peritoneal

La diàlisi peritoneal és un tipus de diàlisi la finalitat de la qual és eliminar les deixalles i el líquid excedent de la sang a través dels vasos sanguinis del peritoneu.

Per a realitzar la diàlisi peritoneal, s’ha de realitzar una xicoteta intervenció quirúrgica per a la implantació d’un catèter en la cavitat abdominal que ens proporciona poder introduir la solució de diàlisi dins del nostre organisme.

Aquest tipus de tractament es realitza tots els dies de manera continua realitzant un intercanvi de solucions. Per a començar, la solució de neteja s’introduirà a través del catèter peritoneal i després d’un període de temps receptat, el líquid amb les deixalles filtrades es retira a través de l’abdomen i es rebutjarà. Aquest procediment, s’ha de realitzar en un mig adaptat per a garantir una bona higiene i cures d’asèpsia i *antisepsia.

Podem dividir la diàlisi peritoneal en dos subtipus: la diàlisi peritoneal ambulatòria contínua (*CAPD, per les seues sigles en anglés), i la diàlisi peritoneal de cicle continu (*CCPD).

En la *CAPD, l’ompliment i el drenatge de la solució es realitzen per gravetat, i no es necessita l’ajuda d’un equip electrònic. Gràcies a això, una vegada realitzat el canvi de bosses de solució i productes de deixalla es pot continuar amb qualsevol tasca diària, treball, etc.

Cada tractament és personalitzat segons criteris mèdics, per la qual cosa, es realitzen una mitjana de 3 a 5 intercanvis al dia de solució de diàlisi depenent de les necessitats del pacient.

De diferent manera, la *CCPD, es realitza amb l’ajuda d’una màquina *cicladora que realitzarà els intercanvis de solucions de forma automàtica mentre la persona dorm. Sent possible que algunes persones necessiten realitzar un intercanvi manual de bossa durant el dia.

<*strong> </*strong>Entre els beneficis que engloben aquestes tècniques són: major independència i flexibilitat en l’estil de vida, pautes d’alimentació més flexibles, hidratació corporal i química sanguínia més estables.

Finalment, alguna cosa que destacar en la diàlisi peritoneal és l’atenció als signes i símptomes d’infecció del peritoneu, ja que a través del catèter poden entrar gèrmens a la cavitat peritoneal. Una bona detecció de la infecció de manera primerenca ens ajuda a reduir el risc en qualsevol àmbit del tractament.