Història

 

ALCER Castalia és una associació provincial sense ànim de lucre, Declarada d’Utilitat Pública, que des de 1981 lluita per millorar la qualitat de vida de les persones amb malaltia renal i els seus familiars, millorar la seua adaptació a la malaltia i als tractaments, previndre i visibilitzar la insuficiència renal crònica i sensibilitzar a la societat sobre la importància de la donació d’òrgans.

ALCER Castalia, en els seus orígens, lluitava perquè tot pacient renal tenia accés al tractament de diàlisi i per sensibilitzar i promoure la donació d’òrgans en la societat.

Actualment atén a més de 900 pacients renals de la província de Castelló i València en els 13 centres on presta servei, així com a les seues famílies.

Des del seu naixement, és membre de la Federació Nacional d’Associacions ALCER amb la qual realitza diferents activitats.

L’actuació de ALCER Castalia, com a entitat formada principalment per persones amb malaltia renal, es concreta, d’una banda, en la prestació de serveis, per un altre, en la divulgació de la malaltia i la sensibilització de la societat i per un altre, en la reivindicació dels drets de les persones afectades.

Respecte a la sensibilització de la societat, assenyalar que ALCER  Castalia lidera i assumeix actualment, a causa de la seua antiguitat, organització i experiència acumulada, les campanyes de donació d’òrgans de la província de Castelló, traduint-se aquestes en la consecució d’un major nombre de carnets de donants d’òrgans, que va augmentant any rere any.

Les línies d’actuació que seguim i que estan orientades principalment a donar compliment als nostres objectius, podem resumir-les en:

 • Atenció integral dels malalts i malaltes renals, trasplantats i les seues famílies
 • Sensibilització de la societat cap a la donació d’òrgans
 • Prevenció i divulgació d’informació sobre la malaltia renal entre la societat
 • Elaboració de programes que donen resposta a les necessitats específiques dels malalts renals i les seues famílies.
 • Col·laboració amb la Federació Nacional *ALCER i altres entitats representatives de les persones amb discapacitat en les reivindicacions pel que fa als drets dels pacients.
 • Foment de la col·laboració amb altres entitats afins
 • Consolidació i optimització de l’estructura de l’associació, personal i programes.

Per a poder dur a terme de forma organitzada tot el nostre treball, ALCER Castalia, compta amb un equip de huit professionals: psicòleg, dues treballadores socials, administratiu, dos nutricionistes, una infermera i un tècnic en atenció soci-sanitària, així com la Junta Directiva i personal voluntari.

Entre tots fem possible l’execució de les diferents accions, emmarcades en els seus respectius programes:

 • Programa d’Atenció Integral en els Centres de Diàlisis
 • Programa de Salut
 • Programa d’Oci i Temps Lliure
 • Programa de Prevenció, Informació i Sensibilització
 • Programa de Voluntariat

Part de la Junta Directiva i equip tècnic amb Ana Ávila, Directora General d’Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat