L’hemodiàlisi domiciliària

L’hemodiàlisi domiciliària té el mateix sistema que una hemodiàlisi convencional realitzada en un centre però amb la gran diferència de fer-la en la llar del pacient.
Amb aquesta tècnica el pacient es converteix en el seu propi infermer, realitzant tota la sessió en la llar sense l’ajuda de professionals sanitaris.
Com en la peritoneal, amb aquesta tècnica la neteja d’impureses és més constant que en l’hemodiàlisi realitzada en un centre, ja que la freqüència és major. Es pot dur a terme durant la nit mentre el pacient dorm o durant el dia. Normalment es realitza de 3 a 6 vegades per setmana. La durada de les sessions de diàlisis varia. Si es realitza durant la nit mentre el pacient dorm (HD nocturna), generalment dura entre 6 i 8 hores. Si es realitza durant el dia (HD diària tala), els tractaments normalment són de 2 a 4 hores.

El tipus de màquina a utilitzar en la llar vindrà definit per l’elecció del pacient, la seua història clínica (valoració mèdica) i les condicions de la llar.

PREPARACIÓ

Les persones amb malaltia renal que trien aquest tractament han de saber que hauran d’entrenar-se durant un període no superior a 2 mesos, encara que dependrà del cas. Aquest entrenament serà a l’hospital de referència i s’encarregarà d’això professionals sanitaris especialitzats que li ensenyaran el funcionament de la màquina d’hemodiàlisi triada i, per descomptat, la cura del seu accés vascular, o catèter, i la forma d’accedir a ell, amb punció en el cas de l’accés vascular.

Una vegada la persona ha adquirit els coneixements necessaris, se sent segura i s’ha adaptat la llar a les necessitats de la màquina (entrada d’aigua, desguàs, llum…), aquesta persona podrà realitzar-se l’hemodiàlisi en la seua llar.

Ja en la llar, la condició necessària, és que una persona acompanye al/la pacient en el domicili mentre es realitza la sessió.

MATERIAL

L’empresa que distribueix el material, que serà la mateixa que distribueix la màquina triada, portarà el material directament al domicili les vegades que s’acorden.
L’inventari del material que es necessitarà cada vegada ha de ser apuntat pel pacient perquè quan el criden puga comunicar el que és necessari per a les següents sessions.
La cura d’aquest material mentre estiga en la llar és a càrrec del pacient.

HIGIENE

En qualsevol tractament de diàlisi la higiene és fonamental per a evitar infeccions. En l’hemodiàlisi domiciliària aquesta higiene ha d’estar supervisada per la pròpia persona pel que la responsabilitat ha de ser màxima tant si es té accés vascular (fístula) com si es realitza mitjançant catèter.
En el cas del catèter, generalment, es realitza una neteja setmanal amb tot el material esterilitzat i amb les majors precaucions higièniques possibles (màscara, guants…)