Grups d’Ajuda Mútua

Els GAM (Grup d’Ajuda Mútua) tenen la finalitat d’ajudar en la cerca de solucions per a una necessitat comuna, aconseguint canvis a nivell social i/o personal. Aquests grups es formen amb persones que tenen una circumstància comuna (ja siga una un problema o una malaltia) i es reuneixen voluntàriament per a ajudar-se. Els GAM emfatitzen la interacció personal i la responsabilitat per part de cada individu, promovent valors a través dels quals els seus membres poden reforçar la seua pròpia identitat.

En els GAM, les persones decideixen trobar-se per a compartir i intercanviar informació i experiències, donar-se suport emocional, buscar alternatives per a millorar la seua qualitat de vida, fer públiques les seues necessitats amb la finalitat d’augmentar el seu benestar personal i social.

Un GAM no és un conjunt d’individus. A través d’una sèrie d’etapes i en cadascuna d’elles, s’enfronten a situacions diferents i han d’aprendre noves conductes i actituds per a superar-les, això permet unes persones desconegudes es convertisquen en un grup. És funció de l’animador crear les condicions i donar l’orientació perquè el grup es consolide.

Les principals funcions dels grups d’ajuda mútua són:

  • Facilitar l’adquisició d’informació i coneixements
  • Proporcionar suport emocional
  • Fomentar la participació i millora de l’autoestima
  • Facilitar la capacitat per a organitzar-se
  • Defensar els interessos del grup

 

Bibliografia:

Quadern per a l’animador de grups d’ajuda mútua. ALCER EBRE, 2006