Amb relació al text de la setmana passada, avui tractarem la comunicació no verbal. No pensaràs que només ens comuniquem amb paraules, no?

Recordem l’expressió “una imatge val més que mil paraules” i és que el nostre llenguatge corporal no menteix tan fàcilment com ho fan les paraules. És un llenguatge que ens facilita la comunicació amb la resta de persones per diversos motius, entre altres coses perquè és un llenguatge universal. Veritat que sabem identificar la cara d’emprenyament o de tristesa? Veritat que sabem el que significa aquesta mirada que alguna vegada ens han posat els nostres pares a la meitat d’una discussió? i què em dieu d’anar a un país de parla estrangera i comunicar-se mitjançant signes? Aquests i molts altres més exemples ens fan veure l’important que és la comunicació no verbal en el nostre dia a dia.

Amb aquesta mena de comunicació transmetem informació a una altra persona sense utilitzar cap paraula, ni parlada ni escrita. És una comunicació on el protagonisme el tenen les mirades, les expressions facials, els gestos, les postures, etc., aportant totes elles informació de l’estat anímic en el qual ens trobem i els nostres veritables sentiments, sense haver de dir res.

Com comentàvem una forma de comunicació no verbal és la postura que adoptem i potser no ens hem adonat però existeix una relació bidireccional entre les emocions i aquesta. Això significa que sense adonar-nos estem enviant amb el nostre cos un senyal a la ment sobre com ens sentim. Si adopte una postura derrotista (esquena encongida i espatlles caigudes) estic enviant-li al meu cervell la senyal que estic decaigut o sense ganes.

La malaltia renal afecta molt al conjunt del cos i més si la persona s’ha de realitzar tractaments com l’hemodiàlisi, on ha d’estar moltes hores asseguda. Com a conseqüència l’esquena pot ressentir-se i fins i tot provocar dolors, sent més probable que s’adquiresca una postura de decaïment a causa del cansament i a la falta de mobilitat. La postura corporal expressa el grau d’interès i l’obertura cap als altres, igual que ens indica l’estat emocional i la predisposició a l’acció: postures de contracció es vinculen amb passivitat i negativitat i per contra, postures expansives indiquen satisfacció i activitat.

Vista la importància de la comunicació no verbal, veiem interessant comentar algunes claus per a millorar-la.

  • Prestar atenció als gestos: poden donar-te informació important que no s’està dient amb paraules.
  • Postura d’aproximació: la posició del nostre cos reflecteix les nostres actituds en relació amb l’altre. Per a una postura atenta, inclina el cos cap endavant, mantingues l’esquena recta i les espatlles alçades.
  • Realitza exercicis per a afavorir una postura saludable, t’ajudarà a sentir-te millor emocionalment.
  • Contacte visual: el contacte visual funciona com un interruptor, encén i apaga la nostra connexió amb els altres. Sempre que pugues mira de front i mantingues el contacte de manera regular, així mostraràs disposició per a la comunicació. Si desviem la mirada pot semblar que mostrem desinterès, indiferència o inseguretat.