Cuidar al Cuidador

ALCER Castalia no solament dirigeix les seues activitats als pacients renals, també als familiars d’aquests, ja que entenem que l’ajuda i assistència que proporcionen a la persona malalta, durant un temps molt prolongat, comporta un impacte físic i psicològic molt important en les seues vides.

Es pot considerar la cuidadora familiar com “la persona familiar o no, que proporciona la major part de l’assistència i suport diari, a qui pateix una malaltia, i li permet continuar vivint en el seu entorn d’una manera confortable i segura a una persona que per raons d’edat o incapacitat no és totalment independent” (Pérez i cols. 1996).La cuidadora principal es considera la persona que sol tindre el major pes en la responsabilitat de les cures de la persona dependent.

“Les persones cuidadores familiars solen tindre unes característiques comunes. Dona, de més de 55 anys, que viu de forma permanent amb la persona cuidada en el mateix domicili, dedicant-li més de 5 hores al dia en la seua cura durant més de 10 anys” (ASANEC, 2007)

Quant a les repercussions de la cura en la persona cuidadora, ha arribat a encunyar-se l’expressió “síndrome del cuidador” per a referir-se al conjunt d’alteracions mèdiques, físiques, psíquiques, psicosomàtiques, laborals, familiars que enfronten els cuidadors (Muñoz, Espinosa, Portillo i Benitez, 2002). Diferents estudis realitzats permeten afirmar hui que els cuidadors informals es veuen exposats a una situació d’estrés que incrementa el risc de patir diversos problemes emocionals, especialment ansietat i depressió.

Com ja hem comentat amb anterioritat, les dones són predominants entre la població de cuidadores, superant el 80% en el cas de les persones amb malaltia renal. Segons García Calvente (2004) “sovint, és una sola persona la que es fa càrrec de la responsabilitat d’atendre la salut de les persones dependents, i es defineix com a cuidador principal. I aquest paper és assumit, en la seua major part, per les dones. La funció de cuidar, d’atendre la salut de les persones de la família que ho necessiten, està associada clarament a un rol de gènere, en el context de l’acompliment del treball reproductiu, assignat culturalment a les dones en la nostra societat. L’atenció informal a la salut s’escriu, ara com ara, en femení”. El fet que la cura de la salut en la comunitat siga domini quasi exclusiu de les dones, suposa un element de desigualtat de gènere en salut. D’altra banda suposa una divisió sexual del treball, en productiu i reproductiu, amb les implicacions que això comporta en termes de salut.

S’ha comprovat que la cura d’una familiar repercuteix en la salut de la persona que el presta, a causa de la gran càrrega física i psíquica que comporta aquesta cura, arribant a una pèrdua de salut física en patir problemes osteo-articulars, mala percepció de la seua salut i a vegades una elevada freqüència de depressions. Tot això s’acompanya a vegades de cansament, problemes cardiovasculars i alteracions neurològiques.

De fet, són nombroses les dones que adverteixen de dolors articulars, d’esquena i de cap entre les cuidadores dels pacients renals que atenem des de ALCER Castalia. Així mateix, més del 60% de les persones ateses en la consulta de psicologia d’aquesta associació són cuidadores familiars.

 

El projecte “Aprenent a cuidar-se: Taller per a cuidadores familiars” consistirà, com el seu nom indica, en un taller dirigit a les persones cuidadores d’una altra, sent en la seua majoria dones. És el seu projecte de promoció de la salut d’aquestes dones, amb l’objectiu principal de mantindre i millorar la qualitat de vida relacionada amb la salut d’aquestes cuidadores familiars, el minvament de les quals té un elevat índex de prevalença.

Amb la realització d’aquest taller, les cuidadores reconeixeran la importància de millorar les seues autocuidados i la necessitat de cuidar-se per a poder cuidar. També desenvoluparan estratègies d’afrontament saludable mitjançant l’aprenentatge d’habilitats assertives i emocionals.

Aquest projecte es porta realitzant per ALCER CASTALIA des de 2015 amb un resultat satisfactori.