Càncer renal

El càncer renal és un tipus de càncer que sorgeix de les cèl·lules del renyó. També es denomina “carcinoma renal”. El tipus més freqüent de càncer renal és el “carcinoma de cèl·lules clares”.

El nom de càncer renal descriu tots els tumors que es formen en el renyó, però no tots els càncers renals són iguals. És important que sàpia el tipus de càncer renal que pateix (vegeu la pregunta 3). Els càncers que es formen en el recobriment de l’urèter, el tub que va del renyó a la bufeta, solen ser més semblants als càncers de bufeta, per la qual cosa normalment no se’n diu càncer renal.

Habitualment, les mutacions causants del càncer s’acumulen durant la vida, per això, com la majoria dels càncers, el càncer renal sol aparéixer en persones majors. L’edat mitjana de les persones amb càncer renal és de 55 anys. El càncer renal és infreqüent en els xiquets. Els càncers renals comencen sent xicotets i poden créixer amb el temps. Normalment, creixen en una sola massa, encara que pot formar-se més d’un tumor en un o els dos renyons.

Si el càncer renal es tracta en els seus estadis inicials té més probabilitats de curar-se. Si les cèl·lules del càncer renal es disseminen, poden estendre’s al teixit circumdant o a altres parts del cos. Quan les cèl·lules del càncer renal arriben a un nou òrgan o os poden continuar creixent i formar un altre tumor (una “metàstasi”) en aqueix lloc. El càncer primari és un càncer que s’ha format en un òrgan (en aquest cas el renyó) i no s’ha estés a cap altre lloc. Quan el càncer no s’ha estés, s’utilitzen termes com “localitzat” o “inicial”. El càncer renal avançat (o metastásico) és el mateix càncer que es va iniciar en el renyó, però que ara s’ha estés a un altre lloc.

Aquests càncers secundaris o “metàstasis” estan formats per cèl·lules del càncer de renyó, encara que apareguen en el pulmó o en un altre lloc del cos. És infreqüent que un càncer d’un altre lloc del cos s’estenga al renyó.

Causes

Com la majoria dels càncers, el càncer renal està causat per mutacions que s’acumulen en l’organisme amb el temps. Igual que la major part dels altres càncers, el càncer renal es dóna sobretot en persones d’edat avançada i s’observa sobretot en majors de 40 anys. Hi ha altres factors de risc que són importants en l’aparició del càncer renal:

Tabaquisme: El tabaquisme duplica el risc d’experimentar càncer renal. Si es deixa de fumar, el risc descendeix de nou als nivells de la població general. Deixar de fumar en qualsevol moment i a qualsevol edat és una idea excel·lent. Mai és massa vesprada.

Sexe: Els homes tenen el doble de possibilitats que les dones de rebre un diagnòstic de càncer renal.

Obesitat: Tindre sobrepés o obesitat sembla estar associat a un major risc de patir càncer renal tant en homes com en dones.
Pressió arterial alta (hipertensió): S’ha observat que la pressió arterial alta és un factor de risc de càncer renal.

Càlculs renals: La presència de càlculs renals està associada a un major risc d’experimentar càncer renal en els homes.

Exposició laboral a compostos tòxics: Les persones exposades de manera habitual a determinades substàncies químiques poden presentar un risc més alt de càncer renal. Aquests inclouen l’amiant, plom, cadmi, dissolvents de neteja en sec, herbicides, benzé o dissolvents orgànics i productes del petroli, així com les persones que treballen en la indústria del ferro i l’acer.

Diàlisi prolongada i malaltia quística adquirida: Rebre tractament amb diàlisi durant un llarg període de temps pot causar quistos renals. El càncer renal pot desenvolupar-se a partir de les cèl·lules que recobreixen els quistos.

Si desitja més informació sobre aquests riscos pose’s en contacte amb una organització de pacients amb càncer renal de la seua zona.

Està la meua família en risc de patir càncer renal?

Les persones que tenen familiars amb càncer renal, especialment un germà, presenten un major risc. La causa poden ser els gens que es transmeten de pare a fill. Les mutacions gèniques hereditàries només causen el 3-5% dels càncers renals.

Els signes que el seu càncer renal podria ser hereditari són:

 • Té més d’un tumor en el renyó (tumors multifocals);
 • Té tumors en els dos renyons (tumors bilaterals);
 • Té una forma infreqüent de càncer renal (carcinoma renal de cèl·lules no clares);
 • Altres membres de la seua família han patit càncer renal;
 • Va tindre el primer tumor renal abans dels 50 anys.
 • Si presenta algun d’aquests factors de risc i creu que podria tindre un càncer renal hereditari, parle amb el seu metge.
Tipus de càncer renal hereditari

Hi ha diferents tipus de càncer renal hereditari. En el futur, és possible que tinguem més informació sobre nous gens causants de càncer renal. Mentrestant, si creu que el seu càncer renal podria ser hereditari, parle amb el seu metge.

 • Síndrome de Von Hippel-Lindau (VHL). Està causat per una mutació en el gen VHL i normalment produeix CR de cèl·lules clares.
 • Leiomiomatosis hereditària i càncer renal (LHCR). Està causat per una mutació en el gen FH i normalment produeix CR papil·lar de tipus 2.
 • Carcinoma renal papil·lar hereditari (CRPH). Està causat per una mutació en el gen MET i normalment produeix CR papil·lar de tipus 1.
 • Síndrome de Birt–Hogg–Dubé (BHD). Està causat per una mutació en el gen FLCN i normalment produeix CR cromófobo o oncocitoma.
 • Carcinoma renal amb paraganglioma hereditari i feocromocitoma. Està causat per mutacions en el gen SDHB o SDHD.
 • Carcinoma renal familiar amb translocació del cromosoma 3. Està causat per una translocació del cromosoma 3. Ocorre una translocació cromosòmica quan es desprén part d’un cromosoma i s’uneix a un cromosoma diferent.
 • Complex d’esclerosi tuberosa (CET). Està causat per una mutació en el gen TSC1 o TSC2 i normalment produeix un tipus de càncer renal denominat angiomiolipoma. Aquests tumors són benignes, però tenen un gran nombre de vasos sanguinis que poden trencar-se i provocar una hemorràgia interna potencialment mortal si no es tracta.
 • Si hi ha antecedents de càncer renal en la seua família, és important que informe al seu metge perquè li facen la prova. Si la prova revela que presenta un càncer renal hereditari, altres membres de la seua família poden fer-se la prova per a poder tractar qualsevol signe de càncer quan hi ha més probabilitats de curar-ho.

En casos infreqüents, els xiquets poden patir càncer renal, però normalment es tracta de tipus de càncer renal diferents dels que es donen en els adults. Els tipus de càncer renal infantil més freqüents són el tumor de Wilms i el nefroblastoma. No obstant això, hi ha hagut casos estranys de xiquets amb CR o adults amb tumor de Wilms. A més, hi ha altres tumors renals, majorment benignes.

Quin pronòstic m’espera

Pot ser una pregunta difícil per a comentar-la amb el seu metge. Hi ha diverses preguntes que pot fer al seu metge, i diverses coses que tindre en compte.

Quan se sent parlar de les estadístiques del càncer, o del benefici del tractament, és important recordar que moltes vegades aquestes estadístiques estan basades en l’experiència de centenars de pacients. El que li ocorrerà a vosté, una persona individual, només pot inferir-se molt vagament de les estadístiques. Algunes persones tenen un càncer molt agressiu i el tractament fracassa. Unes altres tenen un càncer que creix molt lentament, o obtenen importants beneficis d’un fàrmac. El metge podria donar-li una estimació del que li espera en el futur parlant del que pot ocórrer en el pitjor i el millor dels casos.

També és important recordar que ningú té una bola de cristall, i que qualsevol predicció del futur només pot ser una suposició. A mesura que vaja consolidant la seua relació amb el seu metge i equip sanitari, podrà entendre millor com s’està desenvolupant el seu particular viatge amb el càncer. Molts dels temes abans comentats poden influir en el pronòstic, i conéixer-los pot ser important per a predir el que podria oferir-li el futur.