Segons la Nota de Premsa del Balanç d’activitat de l’Organització Nacional de Trasplantaments en 2017, Espanya és líder mundial en donació i trasplantaments, aconseguint de nou un rècord amb 46,9 donants p.m.p i 5261 trasplantaments, les millors dades en la història del sistema espanyol de trasplantaments, que segons Dolors Montserrat, Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, són de “matrícula d’honor”, seguint la línia que porta aquest sistema durant 26 anys consecutius. Aquesta xifra eleva la taxa de trasplantaments a 113 per milió de població i consolida a Espanya internacionalment com “el país dels trasplantaments”, que roman imbatible en aquest àmbit.

Segons la ONT, aquestes dades suposen:

  • 6 donants dia
  • 14 trasplantats dia

 

La ministra ha afegit que “en els últims 3 anys la taxa de donació per milió de població ha augmentat en un 30%, alguna cosa extraordinària en partir-se d’una situació d’excel·lència i si es té en compte el difícil que resulta ser donant efectiu en l’entorn epidemiològic actual”.

En la seua intervenció, la ministra també ha subratllat la nova Estratègia en la qual està treballant la ONT, denominada “50×22”, amb la qual el nou equip busca aconseguir els 50 donants per milió de població i els 5.500 trasplantaments l’any 2022. “Seria una fita extraordinària, perquè les possibilitats de millora es van reduint gradualment”.

Es registren màxims d’activitat en tota la història de la ONT en trasplantament renal, hepàtic i pulmonar i increments en tots els tipus de trasplantament, excepte en el de pàncrees.

En total, s’han realitzat 3.269 trasplantaments renals (+9%), 1.247 hepàtics (+8%), 304 cardíacs (+8%), 363 pulmonars (+18%), 70 pàncrees (-4%) i 8 intestinals (+100%). La llista d’espera es redueix per a tots els òrgans, excepte per al pàncrees, passant a un total de 5.480 pacients en finalitzar 2016 a 4896 a 31 de desembre de 2017. D’ells, 74 són xiquets.

Quant a les Comunitats Autònomes totes superen la taxa de 35 donants p.m.p. 9 sobrepassen la mitjana nacional de 46,9 i d’elles, 4 presenten taxes per damunt dels 70 donants p.m.p (les de la cornisa cantàbrica).

Cantàbria lidera el rànquing amb una taxa de 74,1 donants p.m.p. Li segueixen, per aquest ordre, La Rioja amb 71, País Basc amb 70,3, Navarresa amb 70,3 i Murcia amb 66.

Però és la nostra Comunitat Valenciana la que destaca en termes absoluts, que ha aportat prop del 30% de l’augment global de donants en tota Espanya, seguida de Múrcia, Catalunya i Andalusia.

En termes autonòmics ha aconseguit la xifra de 51 p.m.p.

En percentatge, també la nostra Comunitat ha registrat un major creixement en el nombre de donants ocupant el segon lloc (+ 31.9%) després de La Rioja (+ 37.5%).

Tot això significa que en la Comunitat València hi ha hagut un total de 252 donants. Això es tradueix que l’Hospital Universitari La Fe de València va ser el que més trasplantaments va practicar a nivell nacional en aconseguir els 354 trasplantaments d’òrgans durant un any. A més, el centre hospitalari es va convertir també en líder nacional en trasplantaments hepàtics (100) i cardíacs (36). Així mateix, es van dur a terme en 2017 un total de 142 trasplantament de renyó, 65 trasplantaments pulmonars i 11 pancreàtics.

Per part de l’Hospital Peset es van realitzar durant l’any passat 78 trasplantaments de renyó.

Les dades específiques, i concrets, de la nostra Província són que l’Hospital General Universitari de Castelló va superar a altres centres hospitalaris quant a donació d’òrgans, malgrat no ser un centre en el que es realitzen trasplantaments, i va arribar a una taxa de donació de 71 donants per milió de població. Durant el 2017 va registrar 38 donacions, un registre molt proper als altres dos hospitals líders en donacions: Hospital General d’Alacant amb 39 donacions i l’Hospital La Fe amb 39 donacions.

Cal destacar el bon fer que s’està duent a terme quant a la donació en asistolia que representa ja el 26% de l’activitat de la donació al nostre país.

Les dades d’aquest tipus de donació a la Comunitat Valenciana són:

  • 114 dels donants van correspondre a la província de València
  • 97 donants a la d’Alacant
  • 41 donants a la província de Castelló

També cal destacar el treball dut a terme per els/as coordinadors/as autonòmics/as perquè la negativa davant un possible donant per part de la família haja baixat al 12.9% en aquest passat 2017, quan en 2010 aconseguia quasi el 20% i a principis dels ’90 la xifra del 27.6%.

 

Trasplantaments en 2017 en la C.V 2 trasplantaments cada 3 dies

 

Famílies que van dir SÍ a la donació en la C.V.

91.7%

Quant al trasplantament de medul·la cal destacar l’increment, pràcticament el doble d’el que es preveu per a enguany, en nous donants que eleven la xifra a 78.291 (+196%), si se segueix aquest ritme, Espanya aconseguirà els objectius de la segona fase del Pla de Medul·la, fixats en 400.000 donants a mitjan 2018, dos anys i mig abans dels previst.

Traduint aquestes dades:

 

Nous donants de

medul·la al dia

220 adhesions diàries

Quant a l’edat dels donants podem apreciar que:

 

Tant per cent Edat dels donants
1.3% menors de 14 anys
4% de 15 a 19 anys
9.4% de 30 a 44 anys
30.7% de 45 a 59 anys
23.8% de 60 a 69 anys
21.9% de 70 a 79 anys
8.9% majors de 80 anys

 

El treball de ALCER CASTALIA en l’organització i coordinació de les CAMPANYES DE DONACIÓ té com a objectiu donar a conéixer, i conscienciar, de tot el procés que segueix un òrgan, o un teixit, des de l’hora de ser donat fins que arriba a ser trasplantat a una altra persona i amb això anar reduint la llista d’espera en la qual estan moltes de les persones que tenim associades a la nostra entitat.

Per descomptat, també s’informa de les característiques que ha de tindre una persona per a ser una possible candidata a ser donant
(edat, estat de salut, documents que ha de realitzar, lloc de defunció…).

 

Donants descartats per ítems mèdics

25% dels donants

 

A 31 de desembre de 2017 la llista d’espera a Espanya va quedar d’aquesta forma:

 

L.E global 2017 Adults Niñxs
Cor 125 12
Fetge 460 33
Pàncrees 103 2
Pulmoón 260 5
Intestí 6 3
Renyó 3942 19
Total Llista d’espera 4896 74

 

Analitzant totes les dades mostrades, ALCER CASTALIA extrau com a conclusió que ha de seguir amb la coordinació i organització de les Campanyes de Donació que porta tant a la capital com als pobles de la nostra província. Exercint de veu de totes aquelles persones que componen aqueixa llista d’espera i que desitgen continuar vivint.

El nostre objectiu ens és més que aconseguir que la major part de la ciutadania estiga informada de quins requisits ha de complir per a poder ser donant, quins passos ha de seguir per a ser-ho i altres preguntes que puguen inquietar a cadascun dels individus que reben la informació. Creiem que la ciutadania fa, i farà, bon ús d’aquesta informació, com demostren les xifres.

Com diu Rafael Matasanz, la llista d’espera sempre existirà però és labor de tots/as fer que es reduïsca el màxim possible i en aqueixa tasca la nostra entitat juga un paper important dins de la nostra Comunitat.

Objectius generals del projecte

  • Informar la població sobre el procés de donació
  • Conscienciar a la població sobre els beneficis de donar
  • Sensibilitzar sobre les malalties cròniques, en concret, sobre l’ERC
  • Dotar a la població de recursos propis per a la presa de decisions individuals
  • Promoure els bons hàbits d’alimentació i de vida, en general.