comprar cialis en espana online cialis pastilla precio mexico cialis generico 28 comprimidos comprar viagra vitoria cialis generico en farmacias guadalajara cialis donde comprar foro cialis generico pago paypal cianis viagra precio

Atenció Psicològica

Des del servei d’atenció psicològica de Alcer Castalia abordem de forma integral els problemes derivats de la Insuficiència Renal Crònica en qualsevol de les seues fases: diagnòstic, pre-diàlisi, diàlisi i trasplantament.El principal objectiu que perseguim amb aquest servei és millorar la qualitat de vida i l’adaptació, tant del pacient com dels membres del seu entorn familiar. Per a això cal preservar i incrementar la qualitat de vida de pacients renals i familiars a través d’un adequat ajust emocional davant els canvis que la malaltia produeix en tots els àmbits de la vida. Per a això és molt important que tant pacients com familiars tinguen un espai de contenció emocional en el qual hagen les condicions necessàries per a l’elaboració de l’impacte psíquic que suposa la malaltia crònica. La intervenció psicològica se centra en els següents aspectes:

  • Acollir i donar informació als malalts que reben el primer diagnòstic d’Insuficiència Renal Crònica. És molt important la preparació psicològica abans d’entrar en el nou tractament.
  • Assistir psicològicament als familiars del malalt renal, ja que la malaltia crònica suposa un desgast emocional per als familiars del pacient.
  • Oferir un espai de reflexió i ventilació emocional de cara a esmorteir l’estrés que la Insuficiència Renal Crònica suposa en persones que la pateixen i en les seues famílies i cuidadors.
  • Possibilitar els canvis d’actitud i conducta enfront de la malaltia i el tractament d’aquesta. Integrar i normalitzar les limitacions que la diàlisi puga suposar.
  • Incrementar l’autoestima i la confiança en els propis recursos personals. Implicar els pacients en l’evolució global de la seua salut promovent la pròpia responsabilitat en el procés vital. Evitar situacions d’indefensió, etc.
  • Restablir la bona relació amb el propi cos.
  • En situació de trasplantament, treballar la possible ansietat i temors entorn de la intervenció i elaborar l’ambivalència emocional de la situació nova.

L’atenció psicològica es realitza en la seu de ALCER Castalia prèvia cita. El psicòleg també es desplaça als centres de diàlisis i a l’Hospital General per a estar més accessible per als pacients, especialment aquells de nou ingrés.

Manuel Martínez
Psicòleg de ALCER Castalia