Atenció Nutricional

 

La malaltia renal suposa un gran canvi en l’alimentació del pacient i de la seua família. La majoria s’enfronten a nombrosos dubtes, entre ells quins aliments poden menjar i quins han d’evitar, quines quantitats han de menjar i com alimentar-se correctament en aquesta nova etapa. Per a resoldre aquests dubtes i ajudar a l’hora de fer front a aquest canvi dietètic tan complex comptem amb el servei de nutrició.

A través d’aquest servei, s’ofereix als socis d’ALCER Castalia un assessorament dietètic en qualsevol de les fases de la malaltia renal (primeres etapes IRC, malaltia renal crònica avançada, diàlisi o trasplantament) ja que un bon control nutricional pot retardar l’entrada en diàlisi, previndre la desnutrició en pacients hemodialitzats, ajudar en la pèrdua de pes per a entrar en llista de trasplantament renal o evitar el sobrepés en els pacients trasplantats.

Les dietes que es realitzen són personalitzades i en les consultes s’incorporen tècniques d’educació nutricional a través de l’ús de diversos materials com receptes de cuina, guies de contingut nutricional i fitxes elaborades per les nutricionistes.

Una dieta ben planificada pretén:

  • Evitar una acumulació excessiva de substàncies de rebuig.
  • Aportar l’energia i proteïnes necessàries en cada cas per a previndre o frenar el catabolisme i així asegurar un bon estat nutricional.
  • Evitar l’excés de fòsfor (hiperfosfatèmia)i potassi en sang (hiperpotassèmia), i amb això, les complicacions i conseqüències derivades d’aquest excés de minerals.
  • Controlar la ingesta de líquids i evitar l’augment excessiu de pes interdiàlisi.
  • Mantindre un pes adequat que permeta evitar l’aparició de patologies associades.

Objectius del servei de dietètica i nutrició:

  • Millorar la qualitat de vida i l’estat de salut de la persona a través de l’assessorament nutricional.
  • Disminuir les complicacions derivades de la IRC.
  • Implicar al pacient en el propi tractament dissenyant menús variats, apetitosos i adaptats a les característiques individuals de cada persona (gustos, preferències, horaris, treball, etc.).
  • Facilitar l’adhesió a les noves pautes dietètiques a través de seguiments periòdics.

 

La consulta de nutrició ens permetrà veure el teu cas concret detalladament i poder-te oferir recomanacions i plans nutricionals personalitzats. Pot ser telemàtica a través de vídeo telefonada, telèfon o bé presencial en la nostra seu o centre de diàlisi. En aquest últim cas s’haurà de sol·licitar cita prèvia a través del nostre telèfon 964 22 83 63 o del nostre correu electrònic nutricion@alcercastalia.org
En casos d’extrema necessitat també ens podem desplaçar al domicili de la persona.

A més, les nutricionistes visiten periòdicament els centres d’hemodiàlisi i ofereixen servei nutricional als pacients en el propi centre de diàlisi. Actualment es porta a terme el servei de nutrició en els centres de Castelló (Vinaròs, Orpesa, Castelló, Vila-real, Vall d’Uixó i Hospital General) i València (Burjassot, Alfafar, Requena, Sagunt, Llíria, Paterna, Catarroja, Massamagrell, Valnefron, Gamapal, Nefroclub i Gandia).

Noemi Martínez – Paula Nebot
Dietistes Nutricionistes ALCER Castalia