Atenció d’infermeria en hemodiàlisi domiciliària

ALCER Castalia, assessorada per la Unitat de Nefrología de l’Hospital General Universitari de Castelló, ha posat en marxa un programa d’atenció sanitària en domicili per als pacients que han triat l’hemodiàlisi domiciliària.

L’hemodiàlisi domiciliària crea una independència molt favorable del pacient respecte de l’hospital i/o centre concertat de diàlisi, tant a l’hora de dializarse (no ha d’esperar ambulàncies, s’evita l’espera del torn de diàlisi, pateix menys desplaçaments per complicacions, etc) com de visites mèdiques ja que el seu estat de salut, generalment, millora.

Encara que paral·lelament crea una dependència cap a un familiar ja que condició indispensable és la presència propera d’una persona en cada sessió que es realitza. Normalment, és la parella o un, o varis, descendents els que es fan càrrec de la vigilància del pacient acompanyant-lo com a forma de precaució davant qualsevol eventualitat al llarg de la sessió de diàlisi, des d’una baixada de tensió al suport en qüestió de preparació de l’equip necessari per a la connexió i/o desconnexió. Aquest acompanyament és molt més necessari en pacients que porten fístula i que necessiten, necessàriament, aquesta ajuda per a punxar-se o aconseguir les eines que permeten la connexió/desconnexió.

ALCER Castalia, al costat de la Unitat de Nefrología, s’ha adonat d’aquesta relació de dependència i que obliga ja no només al pacient, sinó a la seua família a viure per i per a la malaltia, per la qual cosa, l’objectiu de la diàlisi domiciliària s’aconsegueix en xifres analítiques millorant notablement el bon estat de salut física de l’individu, però minvament en temes psicosocials provocant, en moltes ocasions, un burn out en el familiar encarregat i un sentiment de culpa i frustració en el pacient.

D’altra banda, hem d’entendre que el pacient de domiciliària visita l’hospital només una vegada al mes rebent instruccions sobre la seua salut i millora de les sessions aquest dia. Durant la resta de mes aquest pacient, encara que té disponible un correu electrònic i un telèfon per a consultar qualsevol cosa, està només davant el tractament.
L’augment de pacients i les llargues distàncies que s’han de recórrer per a poder visitar-los fa impossible que el servei mèdic de l’hospital puga portar un millor control de cadascun d’ells.

Des de la nostra associació, i atenent aquestes demandes, s’ha posat en marxa el programa d’ATENCIÓ SANITÀRIA EN DOMICILI EN HEMODIÁLSIS DOMICILIÀRIA per a intentar pal·liar aquestes complicacions i deixar florir els innombrables beneficis que té aquest tipus de diàlisi.

Les seues funcions seran:

– Suport a les famílies dels pacients en hemodiàlisi domiciliària escoltant i resolent els seus dubtes
– Suport al propi pacient resolent els seus dubtes i/o inseguretats, sobretot, en les primeres sessions a casa
– Vigilància del bon compliment del protocol establit per a la realització de l’hemodiàlisi domiciliària
– Suport i assessorament en la realització de les comandes de material
– Cobrir una funció que els professionals mèdics i d’infermeria de la Unitat de Diàlisi de l’Hospital General Universitari de Castelló no poden realitzar
– Portar un control de cada pacient per a complementar la informació que el metge encarregat té
– Proporcionar a l’equip mèdic informació valuosa per a millorar i desenvolupar positivament el servei d’hemodiàlisi domiciliària
– Servir de respir familiar a vegades extraordinàries

Es crearan una sèrie de plantilles de control i seguiment protocolitzades i supervisades pel nefrólogo encarregat, en aquest cas, Dr. Alejandro Pérez, per a poder realitzar un millor control de cada pacient, però, sobretot, una avaluació del programa i, en particular, dels resultats d’aquest tipus de diàlisi en un ventall més ampli d’ítems.
A més, es comptarà amb sessions de control presencials al costat de la professional encarregada del programa per a contrarestar informació.
La formació de la professional encarregada per a realitzar aquest seguiment serà contínua i dotada dels mitjans necessaris per part de l’Hospital General Universitari de Castelló