DIETA DEL PACIENT RENAL: ”L’EQUILIBRISTA”

La malaltia renal crònica constitueix un problema de salut pública a escala mundial, afectant 850 milions de persones en el món, sent l’11a causa de mortalitat en l’àmbit mundial i causant més de 2,4 milions de morts a l’any.

Lamentablement, la malaltia renal crònica no sol vindre sola, sinó que ho sol fer acompanyada d’altres patologies d’alta prevalença, arribant a coexistir 2 o més d’aquestes malalties (hipertensió arterial, diabetis, malaltia cardiovascular, malaltia autoimmune, disfàgia, càncer, etc.).

Això no sols afecta a la medicació, a les dificultats i a les malalties que puga presentar la persona afectada, sinó que suposa un desafiament a l’hora de planificar l’alimentació, ja que les recomanacions donades solen ser únicament per a una patologia, però no si aquesta va associada a dues o tres més. És ací quan tot es complica i poden aparéixer fins i tot contradiccions entre les recomanacions donades per a una patologia i les d’una altra, especialment si una d’aquestes és la malaltia renal crònica, les peculiaritats de la qual no solen estar presents en les guies de diabetis, hipertensió, obesitat, càncer, etc.

Des de les consultes prestades pel servei de nutrició d’ALCER CASTALIA oferim menús per a diverses patologies, però sempre concomitants amb la malaltia renal crònica, tractant a la persona com un tot, sense oblidar la gran importància que té l’alimentació en la prevenció, desenvolupament i curs d’aquestes malalties, així com altres hàbits de vida que moltes vegades queden relegats a un segon pla, malgrat ser bàsics per al manteniment d’una bona salut i la prevenció de l’aparició de complicacions o augment de la seua gravetat.